Ενημερωτικό Portal του Ράδιο Γάμμα 94 FM, Πάτρα
 

Power Pass: Στους λογαριασμούς τα … ψιλά εντός των ημερών

Ολοκληρώθηκε η υποβολή αιτήσεων για το επίδομα ρεύματος – το γνωστό και ως Power Pass, και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του υπουργείου Οικονομικών οι πληρωμές αναμένεται να ξεκινήσουν τις επόμενες ημέρες. Το επίδομα ρεύματος θα λάβει ο καταναλωτής που έχει δηλώσει τον αριθμό παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος για την κύρια ή φοιτητική κατοικία. Σε περίπτωση που μία παροχή για τον συγκεκριμένο μήνα έχει δηλωθεί από δύο ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα, ελέγχεται ο ΑΦΜ του υπόχρεου στο οποίο εκδίδεται κάθε λογαριασμός από τον προμηθευτή ενέργειας τον εν λόγω μήνα. Το επίδομα χορηγείται στο φυσικό πρόσωπο που διαθέτει τον ΑΦΜ στον οποίο εκδίδεται ο λογαριασμός και λαμβάνει την ενίσχυση για τον εν λόγω λογαριασμό. Σε περίπτωση που ο ΑΦΜ στον οποίο εκδίδεται ο λογαριασμός δεν αντιστοιχεί σε κανέναν από τους αιτούντες, το ποσό της ενίσχυσης για τον εν λόγω λογαριασμό επιμερίζεται ισόποσα στους αιτούντες.

 

Η αποζημίωση καταβάλλεται σε όσους είχαν συνολική επιβάρυνση στους λογαριασμούς ρεύματος από την 1η Δεκεμβρίου 2021 έως τις 31 Μαΐου 2022 πάνω από 30 ευρώ, με την ελάχιστη επιστροφή να διαμορφώνεται στα 18 ευρώ και τη μέγιστη να μην υπερβαίνει τα 600 ευρώ. Το ποσό της ενίσχυσης υπολογίζεται με βάση τη συνολική επιβάρυνση από την αύξηση του τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος αφού αφαιρεθεί το άθροισμα των εκπτώσεων που έλαβαν τα νοικοκυριά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο από το κράτος και τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας. Από το ποσό του αυξημένου κόστους που απομένει επιστρέφεται το 60% για λογαριασμούς κύριας κατοικίας που έχουν εκδοθεί από την 01/12/2021 έως τις 31/05/2022 ανεξαρτήτως της περιόδου αναφοράς κατανάλωσης του λογαριασμού, πράγμα που σημαίνει ότι μετράει η ημερομηνία έκδοσης του λογαριασμού και η περίοδος της κατανάλωσης.

  • Για παράδειγμα, αν η συνολική επιβάρυνση ενός νοικοκυριού στο διάστημα Δεκεμβρίου Μαΐου ανήλθε συνολικά στα 1.000 ευρώ και η κρατική επιδότηση ήταν 500 ευρώ, επί του υπόλοιπου ποσού των 500 ευρώ που πλήρωσε ο καταναλωτής θα λάβει το 60% δηλαδή 300 ευρώ.
  • Σε περίπτωση που η καθαρή επιβάρυνση μετά την αφαίρεση της κρατικής επιδότησης και των εκπτώσεων από τους παρόχους είναι 300 ευρώ η αποζημίωση που θα λάβει ο δικαιούχος είναι 180 ευρώ, αν η επιβάρυνση είναι 1.000 ευρώ ο καταναλωτής θα λάβει 600 ευρώ.
  • Όμως σε περίπτωση που η επιβάρυνση ξεπερνά τα 1.000 ευρώ ο καταναλωτής θα λάβει 600 ευρώ καθώς το ποσό αυτό αποτελεί το ανώτατο όριο. Για παράδειγμα, αν το νοικοκυριό επιβαρύνθηκε με 2.000 ευρώ δεν θα λάβει το 60% των 2.000 ευρώ δηλαδή 1.200 ευρώ αλλά 600 ευρώ.

 

Προσοχή δεν θα δοθεί καμία ενίσχυση ανεξάρτητα από το ύψος της επιβάρυνσης στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος για δευτερεύουσες η εξοχικές κατοικίες καθώς και για το κοινόχρηστο ρεύμα σε πολυκατοικίες.

Οι δικαιούχοι

 

Η οικονομική ενίσχυση παρέχεται σε φυσικά πρόσωπα με ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα μετά την αφαίρεση των φόρων, φορολογικού έτους 2020, έως τις 45.000 ευρώ. Αν ο υπόχρεος υποβάλει για πρώτη φορά φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2021, λαμβάνεται υπόψη το καθαρό εισόδημα μετά φόρων, φορολογικού έτους 2021. Επισημαίνεται ότι το όριο των 45.000 ευρώ αφορά το οικογενειακό εισόδημα δηλαδή στην περίπτωση εγγάμων προστίθενται τα εισοδήματα των συζύγων. Για παράδειγμα, αν ο ένας έχει καθαρό εισόδημα 20.000 ευρώ και ο άλλος 26.000 ευρώ δεν θα λάβουν το επίδομα αφού το συνολικό τους εισόδημα ανέρχεται σε 46.000 ευρώ.

Power Pass: Τα στάδια της αίτησης για επίδομα ρεύματος

 

ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΥΠΟΒΟΛΗ: o χρήστης δεν έχει πατήσει “υποβολή αίτησης”.

 

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΑ: έχει απορριφθεί η αίτηση. Εάν πλοηγηθείτε στη σελίδα της αίτησης θα δείτε στο πάνω μέρος περισσότερες πληροφορίες (π.χ. αδυναμία διασταύρωσης του ΑΦΜ ως δικαιούχου/συνδικαιούχου στο δηλωθέν ΙΒΑΝ). Απορριφθείσες αιτήσεις μπορούν να αλλαχθούν και να επανυποβληθούν.

 

ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ: η αίτηση έχει υποβληθεί και βρίσκεται σε διαδικασία ελέγχου των ακολούθων.

  • αν το ΑΦΜ είναι δικαιούχος / συνδικαιούχος στο δηλωθέν IBAN.
  • αν ο αιτών/αιτούσα δεν έχει ξεπεράσει την μία (1) αίτηση για τον ίδιο και τον/την σύζυγο και δεν έχει ξεπεράσει τις τρεις (3) για τα προστατευόμενα μέλη.

 

ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ: για τις αιτήσεις που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση, έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι για το ΙΒΑΝ/ΑΦΜ, και δεν απαιτούνται επιπλέον ενέργειες από τον πολίτη. Μετά την ολοκλήρωση της Περιόδου Υποβολής αιτήσεων θα εκτελεστούν οι διασταυρώσεις με τα στοιχεία λογαριασμών που θα δοθούν από τους παρόχους, ώστε να γίνει η εκκαθάριση και να υπολογιστεί το ποσό της επιδότησης.

 

ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ: το ποσό επιστροφής (για πληρωμή, μέσω ΔΙΑΣ) θα αποσταλεί στο επιλεγμένο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα.

 

ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ: η εντολή για το ποσό επιστροφής έχει αποσταλεί στο επιλεγμένο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα μέσω ΔΙΑΣ και περιμένουμε από την τράπεζα να κάνει την πληρωμή.

 

ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ: έχουμε λάβει απάντηση από το επιλεγμένο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα ότι εκτέλεσε επιτυχώς την πληρωμή. Ο/Η δικαιούχος μπορεί να ελέγξει το λογαριασμό του/της.

Μοιραστείτε το άρθρο
Χωρίς σχόλια

Δυστυχώς, η φόρμα σχολίων είναι ανενεργή αυτή τη στιγμή.