Ενημερωτικό Portal του Ράδιο Γάμμα 94 FM, Πάτρα
 

Ντου στις καταθέσεις: Δεν σταματά πουθενά η Εφορία. Πώς βάζει χέρι στους λογαριασμούς

Εφορία: Δεν σταματάει πουθενά η Εφορία παίρνοντας τα χρήματά μας…

Προ των πυλών βρίσκεται το νέο σύστημα Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας μέσω του οποίου ο φοροελεγκτικός μηχανισμός αποκτά άμεση πρόσβαση στα δεδομένα τραπεζικών καταθέσεων, θυρίδων, χορηγήσεων, επενδύσεων, ακόμα και των ηλεκτρονικών πορτοφολιών για τους φορολογούμενους που ελέγχει για φοροδιαφυγή και μαύρο χρήμα.

Εκατομμύρια τραπεζικοί λογαριασμοί φυσικών και νομικών προσώπων θα βρεθούν προσεχώς στο στόχαστρο των φορολογικών Αρχών, με τη χρήση του νέου συστήματος της ΑΑ∆Ε, το οποίο θα σκανάρει όλες τις κινήσεις τους.

Πρόκειται για το Bank Account Nexus Crosscheck Appplication ή BANCAPP το οποίο αυτοματοποίησε τη διαδικασία παροχής στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν ελεγχόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Ήδη έχουν ξεκινήσει οι δοκιμές μεταξύ ΑΑ∆Ε, Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων και το προσεχές διάστημα θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία.

Οι μεγάλες συστημικές τράπεζες δηλώνουν έτοιμες για την ενεργοποίηση του νέου συστήματος, ενώ οι μικρότερες τράπεζες αναμένεται να ζητήσουν παράταση.

Μέσω του «Bank Account Nexus Crosscheck APPplication – BANCAPP» οι φοροελεγκτές θα «μπαίνουν» στους τραπεζικούς λογαριασμούς, τις θυρίδες και τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια και θα λαμβάνουν αναλυτικά στοιχεία και πληροφορίες για τους ελεγχόμενους.

Συγκεκριμένα, μόλις εκδοθεί μια εντολή ελέγχου εισοδήματος και περιουσίας για έναν φορολογούμενο, θα αποστέλλεται αυτόματα, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, αίτημα για άρση τραπεζικού απορρήτου.

Σε διάστημα δύο ημερών η ΑΑΔΕ θα έχει τις σχετικές απαντήσεις για τους τραπεζικούς λογαριασμούς και περιουσιακά στοιχεία της τελευταίας πενταετίας.

Με το νέο αυτοματοποιημένο σύστημα ο προσδιορισμός της φορολογητέας ύλης γίνεται πλέον εύκολη υπόθεση.

Τα στοιχεία που θα λαμβάνουν οι φοροελεγκτές θα τα επεξεργάζονται και θα τα διασταυρώνουν με τις φορολογικές δηλώσεις προκειμένου να διαπιστωθεί αν το ύψος της κινητής περιουσίας και οι δαπάνες διαβίωσης δικαιολογούνται από τα εισοδήματα που εμφανίζουν στην εφορία οι φορολογούμενοι που ελέγχονται για παράνομη προσαύξηση περιουσίας.

Σε περίπτωση που δεν καλύπτονται θα θεωρείται αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας και το υπερβάλλον ποσό θα φορολογείται με συντελεστή 33%.

Με την έκδοση εντολής ελέγχου το αίτημα θα προωθείται αυτόματα από την ΑΑ∆Ε μέσω του κόμβου ηλεκτρονικής διασύνδεσης και επικοινωνίας στα πιστωτικά ιδρύματα και σε όλα τα υπόχρεα πρόσωπα. Υποχρεούνται σε απάντηση και αποστολή των αρχείων εντός δύο εργάσιμων ημερών, με εξαίρεση στις περιπτώσεις που το αίτημα καταλαμβάνει ελεγχόμενο διάστημα μεγαλύτερο των πέντε ετών, οπότε και η αποστολή των αρχείων θα γίνεται εντός πέντε εργάσιμων ημερών.

Η επικοινωνία των αιτημάτων μεταξύ της ΑΑ∆Ε και των υπόχρεων προσώπων θα πραγματοποιείται μέσω των υποδομών της «Τειρεσίας».

Η πληροφορία που ανταλλάσσεται μέσω των καναλιών διαβίβασης της «Τειρεσίας» αφορά τα στοιχεία των ελεγχομένων.

Για την εξασφάλιση της εμπιστευτικότητας της διαδικασίας, όλα τα φορολογικά ή και χρηματοοικονομικά δεδομένα που ανταλλάσσονται κρυπτογραφούνται.

Για την άρση απορρήτου, μέσω του συστήματος, προϋπόθεση είναι η γνώση και συμπλήρωση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώουτου φυσικού ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας για το οποίο πραγματοποιείται η άρση του τραπεζικού απορρήτου, ενώ για την υποβολή αιτήματος άρσης πρέπει να έχουν προηγηθεί όλες οι απαραίτητες διαδικασίες έγκρισης της άρσης του τραπεζικού απορρήτου που προβλέπονται για τις ελεγκτικές υπηρεσίες.

Στο νέο σύστημα θα διαβιβάζουν δεδομένα τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα ιδρύματα πληρωμών, τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος τα οποία δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια, με ή χωρίς φυσική εγκατάσταση και τηρούνται στο μητρώο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Τα στοιχεία που θα αποστέλλουν τραπεζικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αφορούν καταθέσεις πρώτης ζήτησης και προθεσμιακές, δάνεια, επενδυτικούς λογαριασμούς με παντός είδους χαρτοφυλάκια επενδυτικών προϊόντων και αξιογράφων, όπως αμοιβαία κεφάλαια, ομόλογα, μετοχές, τραπεζοασφάλιστρα, παράγωγα, repos κ.λπ, πιστωτικές κάρτες, τραπεζικές θυρίδες, λογαριασμούς πληρωμών, προπληρωμένες κάρτες και ηλεκτρονικά πορτοφόλια.

Στην περίπτωση που κάποια τραπεζικά ιδρύματα δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία ένταξης, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτημα παράτασης της προθεσμίας ένταξης στην παραγωγική λειτουργία του συστήματος, το αργότερο εντός του πρώτου εξαμήνου 2024.

Μοιραστείτε το άρθρο
Χωρίς σχόλια

Δυστυχώς, η φόρμα σχολίων είναι ανενεργή αυτή τη στιγμή.