Ενημερωτικό Portal του Ράδιο Γάμμα 94 FM, Πάτρα
 

Bόμβα για Alpha Bank: Γιατί της επέβαλαν πρόστιμο μαμούθ 250.000 ευρώ. Τι απάντησε έξαλλη η τράπεζα

Γιατί επιβλήθηκε πρόστιμο 250.000 ευρώ στην Alpha Bank;

Διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 250.000 ευρώ στην Alpha Bank για παράνομη επιβάρυνση δανειολήπτη στεγαστικού δανείου επέβαλε το υπουργείο Ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα, μετά από εξέταση σχετικής καταγγελίας στη Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, διαπιστώθηκε επιβάρυνση συγκεκριμένου δανειολήπτη με έξοδα εξέτασης αιτήματος δανειοδότησης.

Ο όρος περί χρέωσης δαπάνης, προκειμένου να εξεταστεί από την τράπεζα αίτημα δανειοδότησης κρίνεται καταχρηστικός με βάση το άρθρο 2 παρ. 6 του ν. 2251/1994 σε συνδυασμό με την Υπουργική Απόφαση Ζ1- 798/2008 και κατά παράβαση αυτής, ως αδιαφανής, σύμφωνα με το υπουργείο.

Γιατί επιβλήθηκε πρόστιμο στην Alpha Bank

«Η διαδικασία αυτή δεν εξηγεί επαρκώς τον τρόπο με τον οποίο προκύπτουν τα έξοδα του πιστωτικού ιδρύματος, δημιουργώντας σύγχυση στον δανειολήπτη για το τί τελικά καλύπτει», τονίζεται χαρακτηριστικά στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης.

Τι απάντησε η Alpha Bank

Η Alpha Bank προτίθεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να προσβάλει την απόφαση της απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης για την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους 250.000 ευρώ αναμένοντας τη δικαίωση των θέσεων της στο πλαίσιο ανάλογων δικαστικών αποφάσεων που έχουν κρίνει αντίστοιχες χρεώσεις στο παρελθόν.

Κι αυτό γιατί η εν λόγω χρέωση αποτελεί πάγια τραπεζική πρακτική για το σύνολο του κλάδου, προβλέπεται στην Πράξη της ΤτΕ, είναι διαφανής και ευδιάκριτη στον τιμοκατάλογο της Τράπεζας, συγκεκριμένου ύψους και όχι αναλογική με το ύψος του δανείου και, τέλος, αφορά μόνον περιπτώσεις δανείων που τελικά εκταμιεύονται.

Ειδικότερα, όπως σημειώνουν πηγές της Alpha Bank η απόφαση αφορά έξοδα στεγαστικού δανείου που ο πελάτης της έλαβε το 2012 ενώ η καταγγελία κατατέθηκε τον Ιανουάριο του 2021.

Κατά πάγια τακτική, ο καταγγέλλωn έλαβε έγγραφη προσυμβατική ενημέρωση όπου, μεταξύ άλλων, ρητώς ενημερώθηκε για το ποσό που καλείτο να καταβάλει εφάπαξ και δίχως να εκφράσει την παραμικρή επιφύλαξη προχώρησε στην υπογραφή της σύμβασης.

Οι σχετικές χρεώσεις (έξοδα) είναι σύμφωνες με τη νομοθεσία και τις σχετικές οδηγίες της Τράπεζας της Ελλάδος που έχουν σταλεί και υιοθετηθεί από το σύνολο των τραπεζών.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την Πράξη Διοικητή της ΤτΕ 178/2004, ως ακολούθως:

«Οι εφάπαξ δαπάνες, τα έξοδα υπέρ τρίτων καθώς και οι αμοιβές για ειδικές υπηρεσίες που εισπράττονται από τα πιστωτικά ιδρύματα κατά τη χορήγηση δανείων και πιστώσεων (στις οποίες περιλαμβάνονται και η ανάληψη μετρητών μέσω πιστωτικών καρτών), διαμορφώνονται όχι κατ’ αναλογικό τρόπο, αλλά καθορίζονται σε σταθερό, κατά περίπτωση, ποσό που να δικαιολογείται από τη φύση και το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας»

Περαιτέρω στην υπ’ αριθ. 53/16.1.2003 επιστολή της Τράπεζα της Ελλάδος (Συν. 1), περί παροχής διευκρινίσεων σχετικά με την ΠΔ/ΤΕ 2501/2002, αναφέρεται ότι οι δυνάμενες, να μετακυλισθούν στον δανειολήπτη περιπτώσεις αμοιβών, δαπανών και εξόδων υπέρ τρίτων του κεφ. ΣΤ της ΠΔ/ΤΕ 2501/2002, συνιστούν επιβαρύνσεις που καλύπτουν ειδικό λειτουργικό κόστος, καταβάλλονται εφάπαξ και εξειδικεύονται κατά την αιτιολογία και το εύλογο ύψος τους.

Στην εν λόγω επιστολή αναφέρεται ρητώς ότι εμπίπτουν στις επιβαρύνσεις αυτές και οι δαπάνες εξέτασης αιτήματος δανειοδοτήσεως και προεγκρίσεως δανείου.

Σημειώνεται ότι σε αφορά τα δάνεια κατοικίας η εφάπαξ δαπάνη εξέτασης αιτήματος δανειοδότησης κυμαίνεται στην Αlpha Bank από 200- 430 ευρώ και αφορά τον έλεγχο πιστοληπτικής ικανότητας δανειολήπτη, τον αρχικό προσδιορισμό της αξίας του ακινήτου, την οριστική έγκριση και εκταμίευση.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση του κρατικού προγράμματος «Σπίτι μου» η εν λόγω επιβάρυνση δεν υπήρχε και η εξέταση του αιτήματος ήταν ανέξοδη.

Μοιραστείτε το άρθρο
Χωρίς σχόλια

Δυστυχώς, η φόρμα σχολίων είναι ανενεργή αυτή τη στιγμή.