Ενημερωτικό Portal του Ράδιο Γάμμα 94 FM, Πάτρα
 

Χαρτόσημα εφορίας: Θα πληρώνονται ψηφιακά μέσω της εφαρμογής e-παράβολο

Από τις 10 Ιουλίου, μπαίνει «τέλος» στις επισκέψεις στην εφορία για νέες κατηγορίες χαρτοσήμου τα οποία θα πληρώνονται ψηφιακά μέσω της εφαρμογής e-παράβολο.

H ΑΑΔΕ σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης συνεχίζει την ψηφιοποίηση των διαδικασιών εντάσσοντας στην εφαρμογής e-Παράβολο:

 • τα πάγια τέλη χαρτοσήμου, που πληρώνονται ιδίως σε περιπτώσεις που απαιτείται να εκδοθεί άδεια, όπως θρησκευτικού γάμου, κυνηγιού, λειτουργίας τουριστικών ή ταξιδιωτικών γραφείων
 • αναλογικά τέλη χαρτοσήμου, όπως για τέλη μεταγραφής, μισθωμάτων και τέλη χαρτοσήμου που προκαταβάλλονται για πράξεις που πραγματοποιούνται κυρίως από συμβολαιογράφους και υποθηκοφύλακες.

Από τις 10/7/2023 και τέλη χαρτοσήμου καταβάλλονται αποκλειστικά ψηφιακά μέσω του e-Παράβολο και δεν θα εξοφλούνται μέσω επίσκεψης στις Δ.Ο.Υ. Τα παράβολα για τις ανωτέρω περιπτώσεις δεσμεύονται αυτόματα με την πληρωμή τους.

Ειδικότερα, οι κατηγορίες πάγιων και αναλογικών τελών χαρτοσήμου που εντάσσονται πλέον στην ψηφιακή εφαρμογή e-Παράβολο είναι οι εξής:

 • Άδεια μεταβολής ή προσθήκης επωνύμου: 15 ευρώ
 • Άδεια γάμου θρησκευτικού: 15 ευρώ
 • Πράξη διαζυγίου: 15 ευρώ
 • Άδεια αναδοχής υπηρεσίας σε ξένη κυβέρνηση και η άδεια πολιτογράφησης στην αλλοδαπή: 45 ευρώ
 • Άδειες παραμονής και εργασίας σε αλλοδαπούς βραχείας διάρκειας: 30 ευρώ
 • Άδειες παραμονής και εργασίας σε αλλοδαπούς ετήσιας διάρκειας: 60 ευρώ
 • Άδειες παραμονής και εργασίας σε αλλοδαπούς διάρκειας δύο ετών και άνω: 90 ευρώ
 • Δελτία ταυτότητας αλλοδαπού: 15 ευρώ
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος: 30 ευρώ
 • Άδεια θήρας: 15 ευρώ
 • Άδεια σύστασης ειδικού καπνεργοστασίου: 590 ευρώ
 • Ανανέωση της άδειας ειδικού καπνεργοστασίου: 295 ευρώ
 • Άδεια λειτουργίας ιαματικών πηγών: 75 ευρώ
 • Άδεια λειτουργίας τουριστικών ή ταξιδιωτικών: 145 ευρώ
 • Ανανέωση της άδειας για τις ιαματικές πηγές: 45 ευρώ
 • Ανανέωση της άδειας για τα τουριστικά ή ταξιδιωτικά γραφεία: 90 ευρώ
 • Πιστοποιητικά πλοϊμότητας ελληνικών πλοίων και αεροσκαφών, τα πιστοποιητικά εθνικότητας πλοίων ή νηολογήσεων αεροσκαφών, καθώς και τα αντίγραφα των πιστοποιητικών αυτών: 30 ευρώ
 • Αποδεικτικά ναυτικής ή αεροναυτικής ικανότητας των πληρωμάτων των πλοίων, των αεροσκαφών, ως και του προσωπικού εδάφους: 15 ευρώ.
 • Χορηγούμενα από δημόσιες αρχές αποδεικτικά τεχνικής ικανότητας (πτυχία, διπλώματα, άδειες γενικές και ειδικές), καθώς και τα αντίγραφα αυτών προς κάθε φύσης μηχανικούς, θερμαστές, ηλεκτρολόγους κ.λπ. :15 ευρώ
 • Χορηγούμενα από τις δημόσιες αρχές πιστοποιητικά ικανότητας εργολάβου (πτυχία εργοληπτών δημόσιων έργων), καθώς και η ανανέωση ή τα αντίγραφα αυτών:Α΄, Β΄, Γ΄ τάξης: 30 ευρώ.
 • Χορηγούμενα από τις δημόσιες αρχές πιστοποιητικά ικανότητας εργολάβου (πτυχία εργοληπτών δημόσιων έργων), καθώς και η ανανέωση ή τα αντίγραφα αυτών: Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης: 90 ευρώ.
 • Χορηγούμενα από τις δημόσιες αρχές πιστοποιητικά ικανότητας εργολάβου (πτυχία εργοληπτών δημόσιων έργων), καθώς και η ανανέωση ή τα αντίγραφα αυτών: Ζ΄ και ανώτερης τάξης: 145 ευρώ.
 • Τέλος χαρτοσήμου δύο τοις χιλίοις (2%ο) συμπεριλαμβανομένου 20% επ΄αυτου υπέρ ΟΓΑ.
 • Τέλος χαρτοσήμου (1%-3%) συμπεριλαμβανομένου 20% επ΄ αυτού υπέρ.
 • Τέλος χαρτοσήμου ένα τοις εκατό(1%) συμπεριλαμβανομένου 20% επ ΄αυτού υπέρ ΟΓΑ.
 • Τέλος χαρτοσήμου τρία τοις εκατό(3%) συμπεριλαμβανομένου 20% επ΄αυτου υπέρ ΟΓΑ.
Μοιραστείτε το άρθρο
Χωρίς σχόλια

Δυστυχώς, η φόρμα σχολίων είναι ανενεργή αυτή τη στιγμή.