Ενημερωτικό Portal του Ράδιο Γάμμα 94 FM, Πάτρα
 

ΕΡΕΥΝΕΣ Διπλό προεκλογικό δώρο Πλεύρη στους κλινικάρχες

Πού μας οδήγησε η έρευνα

  • Στην δυσεξήγητη απόφαση της 31.3.2023, μόλις 50 λέξεων, για την εξαίρεση των ιδιωτικών κλινικών και των κέντρων αποθεραπείας – αποκατάστασης από τη διαδικασία διαπραγμάτευσης της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών Αποζημίωσης Υπηρεσιών Υγείας
  • Ερωτήθηκε από τους Data journalists ο κ. Πλεύρης για την αιτιολόγηση αυτής της απόφασης, αλλά δεν απάντησε
  • «Κενό» τρίμηνης προθεσμίας από το υπουργείο για ποιοτικά κριτήρια στις ιδιωτικές κλινικές, με λήξη στα μέσα Ιουνίου, όταν πιθανόν η χώρα θα οδηγείται ακυβέρνητη σε δεύτερες εκλογές – Αλλά καμία αναφορά στην απόφαση Πλεύρη για το πότε λήγει η εξαίρεση
  • Δεύτερη απόφαση, από κοινού με το ΥΠΟΙΚ, στις 21.4.2023 για «διαδικασία αποζημίωσης χρήσης κλινών νοσηλείας, κλινών ΜΕΘ από ιδιώτες παρόχους» με διπλάσιο μισθολογικό κόστος κι επιβάρυνση για τον προϋπολογισμό του ΕΟΠΠΥ
  •  Αν και η κυβέρνηση έχει αποσύρει όλα τα μέτρα για την πανδημία επικαλείται τις «έκτακτες συνθήκες υγειονομικής κρίσης που διαμορφώνονται στη χώρα εξαιτίας της συνεχιζόμενης πανδημίας»
  • Η ανοχή της κυβέρνησης στην άρνηση του τομέα ιδιωτικής υγείας να συνδράμει στην πανδημία και η προκλητική διαφήμιση στελεχών της, όπως ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης, στον Θεσσαλό επιχειρηματία, Αχιλλέα Νταβέλη με τις μάσκες (που ανακλήθηκαν από τον ΕΟΦ το 2021 ως επικίνδυνες για την υγεία) και το μεγάλο κέντρο αποκατάστασης στην Λάρισα

 Δυο αποφάσεις που προκαλούν σωρεία ερωτηματικών έλαβε, εν μέσω προεκλογικής περιόδου, ο υπουργός Υγείας, Αθανάσιος Πλεύρης.

Η πρώτη είναι μόλις 50 λέξεων, υπογεγραμμένη από τον κ. Πλεύρη και δίχως περαιτέρω διευκρινίσεις. Αναρτήθηκε στην «Διαύγεια» στις 31.3.2023 (ΕΑΛΕ/Γ.Π. 16283) και αναφέρει:

«Αποφασίζουμε την εξαίρεση των Ιδιωτικών Κλινικών και των Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Κλειστής Νοσηλείας (ΚΑΑ-ΚΝ) από τη διαδικασία διαπραγμάτευσης της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών Αποζημίωσης Υπηρεσιών Υγείας, Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων και Υλικών της παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 3918/2011 όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4931/2022 (Α’ 94)».

(Εδω το Pdf)

Η απόφαση της 31.3.2023 για την εξαίρεση των ιδιωτικών κλινικών και κέντρων αποθεραπείας – αποκατάστασης από την διαδικασία διαπραγμάτευσης των αποζημιώσεων
Η απόφαση της 31.3.2023 για την εξαίρεση των ιδιωτικών κλινικών και κέντρων αποθεραπείας – αποκατάστασης από την διαδικασία διαπραγμάτευσης των αποζημιώσεων

Το αξιοσημείωτο είναι ότι δεν υπάρχει καμία αιτιολόγηση ή άλλη αναφορά για τον λόγο που, στο συγκεκριμένο τάιμινγκ, λήφθηκε μια τέτοια απόφαση εξαίρεσης των ιδιωτικών κλινικών και κέντρων αποθεραπείας – αποκατάστασης από τη διαδικασία διαπραγμάτευσης των τιμών αποζημίωσης. Σημειώνεται απλά ότι «από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ και δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας».

Οι Data Journalists απέστειλαν την Τρίτη 25.4.2023 e-mail με ερωτήματα στο υπηρεσιακό mail του υπουργού Υγείας: «Κύριε υπουργέ, θα εκτιμούσαμε να έχουμε την τοποθέτησή σας σχετικά με τον λόγο για τον οποίο δόθηκε η εξαίρεση, γιατί στην συγκεκριμένη χρονική στιγμή, πόσο χρονικό διάστημα θα διαρκέσει, αλλά και ποιο ήταν το σκεπτικό ώστε να κριθεί αναγκαία αυτή η εξαίρεση για τις ιδιωτικές κλινικές και τα κέντρα αποθεραπείας – αποκατάστασης».

Ενημερώσαμε, μάλιστα, τον κ. υπουργό ότι θα θέλαμε την απάντησή του εντός 48ωρου. Μέχρι την ώρα που δημοσιεύσαμε την έρευνά μας, δεν είχαμε λάβει καμία απάντηση από το e-mail του κ. Πλεύρη, όπως αυτό αναφέρεται επισήμως στην ιστοσελίδα του υπουργείου Υγείας. Η σχετική απόφαση παραπέμπει στο άρθρο 5 του νόμου 4931 του 2022. Η περίπτωση εξαίρεσης αναφέρεται στο σημείο γ’:

«α) Συστήνεται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Αποζημίωσης Υπηρεσιών Υγείας, Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων και Υλικών (Επιτροπή Διαπραγμάτευσης), η οποία διαπραγματεύεται με όλους τους συμβαλλόμενους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρόχους τις τιμές αποζημίωσης των υπηρεσιών, των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υλικών, καθώς και τους όρους των σχετικών συμβάσεων, και εισηγείται στο Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τη διατήρηση ή την τροποποίησή τους.

β) Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, εντάσσονται στο Παράρτημα αποζημιούμενων ειδών του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) ιατροτεχνολογικά προϊόντα και είδη που ενσωματώνουν νέες τεχνολογίες, ύστερα από αξιολόγηση και επιτυχή διαπραγμάτευση και εφόσον η ένταξή τους δεν συνεπάγεται επιπλέον δαπάνη σε σύγκριση με τα ήδη χορηγούμενα προϊόντα και είδη. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης συμπεριλαμβάνει στην εισήγησή της και πρόταση για απένταξη ή μη ομοειδών προϊόντων και ειδών. Η μη απένταξη αιτιολογείται ειδικώς.

γ) Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δύνανται να εξαιρούνται από τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, ειδικές κατηγορίες παρόχων και παροχών, υπηρεσιών, ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υλικών, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες τα κριτήρια διαπραγμάτευσης είναι συγκεκριμένα και επαρκή για τον καθορισμό της τιμής αποζημίωσής τους ή για τα οποία συντρέχει άμεση και κατεπείγουσα ανάγκη προμήθειας. Για τις κατηγορίες παρόχων και παροχών του προηγούμενου εδαφίου, η διαμόρφωση των τιμών αποζημίωσης των υπηρεσιών υγείας, των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υλικών, καθώς και των όρων των συμβάσεων, ανατίθεται σε τριμελή ειδική επιτροπή.

δ) Για τη συμμετοχή των συμβαλλόμενων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρόχων στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για τον καθορισμό των τιμών αποζημίωσης των υπηρεσιών υγείας, των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υλικών, οι πάροχοι καταβάλλουν, πριν από την έναρξη της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, εφάπαξ τέλος διαπραγμάτευσης. Το τέλος διαπραγμάτευσης καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης. Το καταβαλλόμενο ως άνω τέλος αποτελεί δημόσιο έσοδο που αποδίδεται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας».

Από τη διατύπωση του νόμου είναι προφανές ότι η απόφαση του υπουργού Υγείας είναι σύννομη, αφού τοy επιτρέπεται, εφόσον υπάρχει σχετική εισήγηση του ΕΟΠΠΥ, να προβεί σε εξαιρέσεις για δυο λόγους. Είτε επειδή «τα κριτήρια διαπραγμάτευσης είναι συγκεκριμένα», είτε διότι υπάρχουν «κατεπείγουσες ανάγκες προμηθειών».

Στην απόφαση που ελήφθη, όμως, δεν υπάρχει καμία σχετική αιτιολόγηση, όπως θα ήταν και το αυτονόητο. Από την έρευνά μας και μιλώντας με ανθρώπους του χώρου της Υγείας, διατυπώθηκαν προβληματισμοί, με αναφορές για μια απόφαση που υπάρχουν ενδείξεις ότι ευνοεί κυρίως τις μεγάλες ιδιωτικές κλινικές και κέντρα αποκατάστασης, που θα μπορέσουν να ανταποκριθούν πιο εύκολα και γρήγορα στα νέα δεδομένα.

Κι αυτό επειδή είχε προηγηθεί από τις 15 Μαρτίου η δημοσίευση σε ΦΕΚ της εφαρμογής κριτηρίων ποιότητας στις αποζημιώσεις από τον ΕΟΠΠΥ των υπηρεσιών «κλειστής νοσηλείας ιδιωτικών Γενικών Κλινικών και ιδιωτικών Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Κλειστής Νοσηλείας».

Σύμφωνα με αυτή την απόφαση οι ιδιωτικές κλινικές για να συνεχίσουν να συνεργάζονται με τον ΕΟΠΥΥ και να νοσηλεύουν ασφαλισμένους, θα πρέπει έως τον Ιούνιο να έχουν υιοθετήσει τα ποιοτικά κριτήρια που θεσμοθετήθηκαν, μεταξύ άλλων η λειτουργία η υποστήριξη πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης δεδομένων νοσηλευομένων, η λειτουργία και υποστήριξη συστήματος διαχείρισης και αποθήκευσης ιατρικής εικόνας, η διατήρηση ψηφιακού αρχείου (φάκελοι ασθενών), η διαχείριση ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων από αρμόδια θεσμοθετημένη επιτροπή, η αναφορά του ποσοστού θνητότητας προηγούμενου έτους κ.α.

Στο συγκεκριμένο ΦΕΚ αναφέρεται ρητώς ότι «για την εφαρμογή των ανωτέρω δίνεται περίοδος προσαρμογής στους φορείς, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας». Μάλιστα, η μη συμμόρφωση αποτελεί αιτία καταγγελίας της σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ, ενώ «για τους παραπάνω φορείς εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας ως προς την εφαρμογή ποιοτικών κριτηρίων και την αποζημίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας από τη συμβατική σχέση με τον ΕΟΠΥΥ».

Επισημαίνεται, επίσης στο ΦΕΚ ότι «για τα θέματα που αφορούν τη διαδικασία υποβολής των δαπανών, τον έλεγχο και την αποζημίωσή τους εφαρμόζονται οι κανονιστικές διατάξεις του ΕΟΠΥΥ».

Από τον Ιούνιο θα προκύπτουν μέσω ποιοτικών κριτηρίων οι αποζημιώσεις των κλινικών αλλά και τα ποσοστά των εκπτώσεων που θα πρέπει να δίνουν στον ΕΟΠΥΥ. Όμως, στην απόφαση δυο εβδομάδες αργότερα του κ. Πλεύρη, στις 31.3.2023, δεν υπάρχει κανένας χρονικός προσδιορισμός για την εξαίρεση από τα «παζάρια» των ιδιωτικών κλινικών σχετικά με τις αποζημιώσεις.

Ακόμα κι αν υποτεθεί ότι αυτή η απόφαση σχετίζεται με την τρίμηνη προθεσμία, θα έπρεπε να αναφέρεται. Συν τοις άλλοις, είναι πολύ πιθανό να μην έχει σχηματισθεί κυβέρνηση μέχρι τα μέσα Ιουνίου και η χώρα να οδηγείται σε δεύτερες εκλογές τον Ιούλιο. Εν ολίγοις πουθενά δεν υπάρχει διευκρίνιση στην συγκεκριμένη απόφαση πότε θα μπει τέλος στην εξαίρεση, αλλά και γιατί ισχύει από τώρα, αφού μεσολαβεί ένα «γκρίζο» τρίμηνο. Επίσης, αδιευκρίνιστο παραμένει, βάσει της απόφασης στο τέλος Μαρτίου, και το ζήτημα για την εφαρμογή των υποχρεωτικών εκπτώσεων βάσει κριτηρίων ποιότητας (ποιοτικό rebate).

Ένα τελευταίο, πιο γενικό, ερώτημα που προκύπτει είναι αν έπρεπε να φτάσουμε στο… 2023 ώστε στην Ελλάδα να ληφθούν εύλογα κι αυτονόητα ποιοτικά κριτήρια για τις ιδιωτικές κλινικές και θεραπευτήρια προκειμένου να λειτουργούν και, κατά συνέπεια, να αποζημιώνονται από τον ΕΟΔΥ.

(Εδώ το PDF)

Με επίκληση την… έκτακτη κατάσταση λόγω… πανδημίας, διπλάσιο μισθολογικό κόστος κι επιβάρυνση για τον προϋπολογισμό του ΕΟΠΠΥ η απόφαση υπουργείου Υγείας – ΥΠΟΙΚ για τις αποζημιώσεις στις ιδιωτικές κλινικές και κέντρα αποκατάστασης

Δεύτερη απόφαση για τις αποζημιώσεις σε ιδιωτικές κλινικές, με φόντο τον… Covid και διπλάσιο μισθολογικό κόστος

Η σύγχυση εντείνεται από μια νέα, πιο πρόσφατη, απόφαση στις 21.4.2023 (ΕΑΛΕ/Γ.Π. 23352), υπογεγραμμένη αυτή τη φορά όχι μόνο από τον υπουργό Υγείας, αλλά και από το υπουργείο Οικονομικών.

 

Το θέμα της απόφασης είναι: «Διαδικασία αποζημίωσης χρήσης κλινών νοσηλείας, κλινών εντατικής θεραπείας των εγκαταστάσεων, των θαλάμων, που διατίθενται στο Ελληνικό Δημόσιο από ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 4745/2020 (Α’ 214)».

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κυβέρνηση έχει αποσύρει πλέον όλα τα μέτρα για την πανδημία

 

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι ο τομέας της ιδιωτικής υγείας ουσιαστικά δεν συνέδραμε κατά την περίοδο έξαρσης του κορονοϊού, αφού όλο το βάρος καταπολέμησης της πανδημίας το ανέλαβε το ΕΣΥ. Η βοήθεια των ιδιωτικών κλινικών ήταν περιορισμένη.

Ειδικά σ’ αυτό το τάιμινγκ, λοιπόν, μοιάζει δυσεξήγητη, αν όχι περίεργη, μια απόφαση για «αποζημίωση κλινών για τη νοσηλεία ασυμπτωματικών, θετικών στον COVID-19 ασθενών» και «αποζημίωση κλινών για τη νοσηλεία ασθενών με COVID-19».

Μάλιστα, όπως αναφέρεται, «με την παρούσα κοινή υπουργική απόφαση προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ, το ακριβές ύψος της οποίας δεν δύναται να προσδιοριστεί, καθώς θα εξαρτηθεί από το ποσοστό διάθεσης των ιδιωτικών κλινών, καθώς και από το είδος και τη φύση των περιστατικών».

Το κόστος θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ και θα αντιμετωπισθεί από τους φορολογούμενους: «Από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0673.01Ε και σε περίπτωση που απαιτηθεί ενίσχυσή του, με ανακατανομή των πιστώσεων ή με έκτακτη επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας».

Σύμφωνα με την κοινή απόφαση το μισθολογικό κόστος θα είναι διπλάσιο (2,09): «Σε περίπτωση διάθεσης, εκ μέρους ιδιωτών παρόχων υγείας (ιδιωτικών θεραπευτηρίων/κλινικών και Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης), κλινών για τη νοσηλεία ασθενών ασυμπτωματικών, πλην όμως θετικών στον ιό COVID-19, οι ιδιώτες πάροχοι αποζημιώνονται για τα ως άνω περιστατικά με το ημερήσιο νοσήλιο των ιδιωτικών κλινικών, προσαυξημένο με τον συντελεστή μισθολογικού κόστους 2,09».

Σε περίπτωση διάθεσης κλινών εκ μέρους των ιδιωτών παρόχων υγείας (ιδιωτικών θεραπευτηρίων/κλινικών) για τη νοσηλεία ασθενών με COVID-19, που εμφανίζουν συμπτωματολογία, η αποζημίωση καθορίζεται, σύμφωνα με τον μηχανισμό των Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων (Κ.Ε.Ν.), την κείμενη νομοθεσία.

Η αποζημίωση των ανωτέρω νοσηλευτικών περιστατικών πραγματοποιείται με την εφαρμογή του συντελεστή 2,09 για την κάλυψη του μισθολογικού κόστους, εξαιρουμένης της ειδικής φαρμακευτικής αγωγής των ασθενών για την αντιμετώπιση του COVID-19.

 

Μάλιστα, σε περίπτωση διάθεσης κλινών εκ μέρους Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Κλειστής Νοσηλείας για τη νοσηλεία ασθενών με COVID-19, που εμφανίζουν συμπτωματολογία, η αποζημίωση καθορίζεται σύμφωνα με το ημερήσιο νοσήλιο νοσηλευτικής περίθαλψης των Κ.Α.Α.-Κ.Ν. (π.δ. 187/2005, Α’ 231), προσαυξημένο κατά 30 ευρώ για τη λήψη μέτρων προστασίας COVID-19.

 

Όμως, υπάρχει και πρόβλεψη και για περιστατικά που δεν αφορούν τον κορονοϊό

Θάνος Πλεύρης
 

 

Συγκεκριμένα, για αποζημίωση κλινών για νοσηλεία ασθενών σε ιδιωτικά θεραπευτήρια – κλινικές:

  1. Σε περίπτωση διάθεσης κλινών νοσηλείας εκ μέρους κλινικών/ιδιωτικών θεραπευτηρίων για τη νοσηλεία κάθε άλλου περιστατικού (παθολογικού, πνευμονολογικού κ.λπ.), πλην χειρουργικού, ασθενών που δεν πάσχουν από COVID-19, το νοσηλευτικό περιστατικό αποζημιώνεται σύμφωνα με το φύλλο νοσηλείας, πλέον 180 ευρώ για ημερήσια αποζημίωση του ιατρικού προσωπικού, πλέον 120 ευρώ για ημερήσιες λοιπές μισθολογικές δαπάνες.
  2. Σε περίπτωση διάθεσης κλινών νοσηλείας εκ μέρους κλινικών/ιδιωτικών θεραπευτηρίων για τη νοσηλεία χειρουργικού περιστατικού, που δεν εμπίπτει στα άρθρα 1 και 2 της παρούσας (δηλαδή ασθενών που δεν πάσχουν από COVID-19), το νοσηλευτικό περιστατικό αποζημιώνεται σύμφωνα με το φύλλο νοσηλείας, με βάση το Κ.Ε.Ν. του περιστατικού, στο οποίο εφαρμόζεται o συντελεστής μισθολογικού κόστους 2,09.
  3. Με την έναρξη διακομιδής και εισαγωγής ασθενών στις διατιθέμενες κλίνες ΜΕΘ., η τιμή αποζημίωσης ορίζεται στο ημερήσιο νοσήλιο της παρ. 8 του άρθρου 21 του Ε.Κ.Π.Υ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Β’ 4898/2018), προσαυξημένη με τον συντελεστή μισθολογικού κόστους 2,09.
  4. Σε περίπτωση που απαιτηθεί η διενέργεια χειρουργικής επέμβασης λόγω της κλινικής κατάστασης του ασθενούς που είναι στη Μ.Ε.Θ., τότε αυτή αποζημιώνεται με την τιμή του Κ.Ε.Ν. της κύριας νόσου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, υπολογιζόμενη με συντελεστή μισθολογικού κόστους 2,09 επί την τιμή του Κ.Ε.Ν.

Στην απόφασή τους το υπουργείο Υγείας και το υπουργείο Οικονομικών επικαλούνται τις έκτακτες συνθήκες λόγω πανδημίας: «Την ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας αποζημίωσης χρήσης κλινών νοσηλείας, κλινών εντατικής θεραπείας των εγκαταστάσεων, των θαλάμων, που διατίθενται στο Ελληνικό Δημόσιο από ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, λόγω των έκτακτων συνθηκών υγειονομικής κρίσης που διαμορφώνονται στη χώρα εξαιτίας της συνεχιζόμενης πανδημίας».

 

Η ίδια κυβέρνηση, δηλαδή, που έχει αποσύρει όλα τα μέτρα για την πανδημία, εξακολουθεί να την επικαλείται για τις αποζημιώσεις στις ιδιωτικές κλινικές και κέντρα αποκατάστασης.

 

Κυβέρνηση – ιδιωτική υγεία και… Νταβέλης

Θάνος Πλεύρης
 

Η κυβέρνηση δεν έχει κρύψει ποτέ τις εξαιρετικές σχέσεις που έχει με τον τομέα της ιδιωτικής υγείας. Ανέχθηκε να μην συνδράμουν ως κλάδος στην πανδημία του κορονοϊού, ενώ στελέχη της διαφήμιζαν ανοιχτά επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο. Πιο τρανταχτό παράδειγμα διαφήμισης, είναι ο Θεσσαλός επιχειρηματίας, Αχιλλέας Νταβέλης. Πρόκειται για τον κουμπάρο της βουλευτή της ΝΔ και πρώην ΥΠΕΞ, Ντόρας Μπακογιάννη, ο οποίος ήρθε στο προσκήνιο στα χρόνια της πανδημικής κρίσης.

 

Ο κ. Νταβέλης, που έχει πλέον επεκταθεί στο ποδόσφαιρο και τα ΜΜΕ, άντλησε σημαντικά κεφάλαια με τις μάσκες για τον κορονοϊό, στήνοντας ένα εργοστάσιο σε χρόνο – ρεκόρ, από τις πρώτες μέρες της καραντίνας του Μαρτίου 2020, όταν και υπήρχαν σημαντικές ελλείψεις. Στη συνέχεια πήρε, σύμφωνα με δημοσιεύματα, και γενναίες επιχορηγήσεις για δυο νέες γραμμές παραγωγής.

 

Στις 6 Μαϊου 2020, μιλώντας στην Βουλή, ο Άδωνις Γεωργιάδης έλεγε: «Στο πλαίσιο της κυβερνητικής προσπάθειας να αυξηθεί η εγχώρια παραγωγή μασκών, εταιρεία στη Λάρισα έκανε επένδυση, με δικά της χρήματα, και βοηθήσαμε στην ταχεία εισαγωγή των μηχανών από την Κίνα, προκειμένου να ξεκινήσει η παραγωγή μέσα στον Απρίλιο».

 

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο υπουργός συνέχισε να υπερασπίζεται τον Αχιλλέα Νταβέλη, πρόεδρο του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων Βιομηχανιών και ιδιοκτήτη του κέντρου αποκατάστασης Animus.

 

Στις 6.8.2021 ο Ελληνικός Οργανισμός Φαρμάκων προχώρησε στην ανάκληση των μασκών που κατασκεύαζε η εταιρία του κ. Νταβέλη «λόγω ύπαρξης κινδύνων για την υγεία του ανθρώπου».

 

Το Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Animus θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα της Ελλάδας, αλλά και των Βαλκανίων. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το Μάϊο του 2008 και είναι κτισμένο σε έκταση 170 στρεμμάτων, στο 8ο χλμ. Λάρισας-Τρικάλων. Απασχολεί περισσότερους από 200 επαγγελματίες υγείας.

Μοιραστείτε το άρθρο
Χωρίς σχόλια

Δυστυχώς, η φόρμα σχολίων είναι ανενεργή αυτή τη στιγμή.