Ενημερωτικό Portal του Ράδιο Γάμμα 94 FM, Πάτρα
 

Παράθυρο για μη επιστροφή της επιστρεπτέας

Δεύτερη ευκαιρία δίνει το υπουργείο Οικονομικών σε 20.000 επιχειρήσεις και επαγγελματίες που έλαβαν επιστρεπτέα προκαταβολή, αλλά πιάστηκαν με ελλιπή δικαιολογητικά ή με παραβάσεις στη ρήτρα απασχόλησης, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να επιστρέψουν ολόκληρη την ενίσχυση. Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, τα παράθυρα που ανοίγονται για τις επιχειρήσεις είναι τα εξής:

  1. Σε όσες λείπουν δικαιολογητικά: Παρατείνεται μέχρι 30/12/2022 η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ για όσες επιχειρήσεις – δικαιούχους δεν έχουν ακόμη υποβάλει τον πλήρη φάκελο.
  2. Για όσες απέλυσαν προσωπικό: Αν μία επιχείρηση κατήγγειλε τη σύμβαση ενός εργαζομένου, αλλά προσέλαβε στη συνέχεια κάποιον άλλον εργαζόμενο (π.χ. τον επόμενο μήνα), θα θεωρείται ότι πληροί το κριτήριο διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων. Με τη νέα απόφαση, αλλάζει αναδρομικά -έως και 2 χρόνια μετά- το κριτήριο διατήρησης του μέσου όρου του αριθμού των εργαζομένων, με βάση τα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ:

● Μέχρι τώρα απαγορεύονταν οι απολύσεις για όσες επιχειρήσεις ζητούσαν να λάβουν επιστρεπτέα, αφού θα έπρεπε να υπάρχει μηδενική διαφορά στον μέσο όρο των εργαζομένων κάθε μήνα.

● Αν έκαναν όμως απολύσεις, πλέον θα θεωρείται πως έχει τηρηθεί η ρήτρα απασχόλησης, αρκεί η διαφορά του μέσου όρου εργαζομένων κατά τους μήνες υποχρέωσης διατήρησης να διαφέρει κατά λιγότερο από μία μονάδα (έναντι του μηδενός που ίσχυε ώς τώρα) σε σχέση με τον αρχικό αριθμό εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση.

Με βάση τα παραπάνω, για όσες επιχειρήσεις κλήθηκαν να επιστρέψουν τα λεφτά κατόπιν διασταύρωσης στις 2/11/2022, θα ακυρωθούν τα εκκαθαριστικά και θα εκδοθούν νέα, εάν προσκομίσουν στοιχεία ότι εντάσσονται στις δύο αυτές κατηγορίες και πως δεν ισχύουν πλέον οι λόγοι απόρριψης. Επίσης, διατηρείται η έκπτωση του 15% στην περίπτωση της εφάπαξ εξόφλησης του ποσού της επιστρεπτέας.

Οσες επιχειρήσεις και επαγγελματίες δεν καταθέσουν δικαιολογητικά ή απέλυσαν εργαζομένους χωρίς να προσλάβουν άλλους, θα πρέπει να επιστρέψουν εντόκως, μέχρι τις 31/1/2023, τα ποσά της επιστρεπτέας προκαταβολής που εισέπραξαν.

Την ίδια στιγμή, πρεμιέρα κάνουν, από τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου, οι πρώτες προσυμπληρωμένες -από το σύστημα myDATA- δηλώσεις ΦΠΑ. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, το σύστημα θα προσυμπληρώνει τις εκροές και εισροές και τους αντίστοιχους φόρους στους σχετικούς κωδικούς των πινάκων της δήλωσης ΦΠΑ, με βάση τα στοιχεία που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ και τον λογιστικό χαρακτηρισμό τους από τις υπόχρεες σε δήλωση επιχειρήσεις.

Ειδικά ως προς τις εισροές ΦΠΑ, για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων, εφόσον δεν έχει προηγηθεί χαρακτηρισμός των σχετικών δαπανών στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, όλες οι δαπάνες προσυμπληρώνονται στον κωδικό 361 (αγορές και δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας). Δεν περιλαμβάνονται στην προσυμπλήρωση οι δαπάνες από παραστατικά που έχουν εκδοθεί από επιχείρηση με δραστηριότητα (ΚΑΔ), για την οποία, σύμφωνα με τον νόμο, δεν παρέχεται έκπτωση του ΦΠΑ (π.χ. δαπάνες στέγασης, τροφής, ποτών, φιλοξενίας, ψυχαγωγίας, μετακίνησης κ.λπ.).

Μοιραστείτε το άρθρο
Χωρίς σχόλια

Δυστυχώς, η φόρμα σχολίων είναι ανενεργή αυτή τη στιγμή.