Ενημερωτικό Portal του Ράδιο Γάμμα 94 FM, Πάτρα
 

Χριστουγεννιάτικος μποναμάς με «ραβασάκια» από την εφορία

Βροχή από email της εφορίας, ακόμα και μέσα στις γιορτές, για να προλάβει η ΑΑΔΕ να βεβαιώσει φόρους για υποθέσεις που παραγράφονται μέχρι το τέλος του έτους! Υποθέσεις που αφορούν σε φόρο εισοδήματος, ακινήτων, καθώς και σε άλλες εκκρεμότητες που κινδυνεύουν να μπουν στο συρτάρι και να χάσει η φορολογική διοίκηση το δικαίωμα ελέγχων.

Ο χριστουγεννιάτικος «μποναμάς» της εφορίας έρχεται σε μισθωτούς και συνταξιούχους που εντοπίστηκαν να μην έχουν συμπεριλάβει στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2016, ποσά αναδρομικών που έλαβαν το έτος εκείνο.

Email στέλνονται σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που, μετά από ηλεκτρονικές διασταυρώσεις δεδομένων, διαπιστώθηκε είτε ότι είχαν υποβάλει ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ή ΦΠΑ για τη χρήση του 2016, ή ότι δεν υπέβαλαν συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών για το έτος 2016.

«Ραβασάκια» θα πάρουν όμως και φορολογούμενοι με αδήλωτα ποσά εισοδημάτων μεγάλου ύψους τα οποία εντοπίστηκαν μέσω ελέγχων στις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών τους στην Ελλάδα και με σύγκριση των ευρημάτων των ελέγχων αυτών με τα δεδομένα των φορολογικών τους δηλώσεων.

Ειδικότερα, τα ειδοποιητήρια που αποστέλλει η ΑΑΔΕ αφορούν σε:

  • Υποθέσεις φορολογουμένων που δεν δήλωσαν ή δήλωσαν ανακριβώς αναδρομικά ποσά αποδοχών, τα οποία εισέπραξαν μέσα στο 2016, αλλά αφορούν παλαιότερα έτη. Όσοι ανταποκριθούν και υποβάλουν τις εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις θα επιβαρυνθούν με τα επιπλέον ποσά φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που αναλογούν, καθώς και με τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Όσοι δεν προβούν στην υποβολή εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων, θα βρεθούν αντιμέτωποι όχι μόνο με καταλογισμούς των επιπλέον ποσών φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που αναλογούν στα μη δηλωθέντα αναδρομικά, αλλά και με βαρύτατα πρόστιμα για υποβολή ανακριβών αρχικών δηλώσεων, καθώς επίσης και με τόκους εκπρόθεσμης καταβολής
  • Περιπτώσεις φορολογουμένων που δεν ανέγραψαν στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος τις πρόσθετες αποδοχές τους
  • Υποθέσεις φορολογούμενων που υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ είχαν δραστηριότητα
  • Περιπτώσεις επιχειρηματιών και ελευθέρων επαγγελματιών που δεν υπέβαλαν συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων πελατών – προμηθευτών για το φορολογικό έτος (τη χρήση) 2016
  • Περιπτώσεις φορολογουμένων που δεν δήλωσαν εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης. Ο εντοπισμός των φορολογουμένων αυτών έγινε κατόπιν διασταύρωσης των εισερχομένων πληροφοριών από αλλοδαπές αρχές, μέσω της Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας, με τις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, για το έτος 2016
  • Υποθέσεις παράνομου πλουτισμού με προσαύξηση περιουσίας, κατόπιν απόκτησης εσόδων και εισοδημάτων προερχόμενων από παράνομες δραστηριότητες
  • Υποθέσεις ιδιοκτητών εκμισθούμενων ακινήτων που δεν δήλωσαν εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις, τα οποία απέκτησαν το 2016. Ο εντοπισμός των περιπτώσεων αυτών έγινε με αξιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών που έχουν αποσταλεί στη Φορολογική Διοίκηση από όσους διαχειρίζονται ψηφιακές πλατφόρμες βραχυχρόνιων μισθώσεων.
Μοιραστείτε το άρθρο
Χωρίς σχόλια

Δυστυχώς, η φόρμα σχολίων είναι ανενεργή αυτή τη στιγμή.