Ενημερωτικό Portal του Ράδιο Γάμμα 94 FM, Πάτρα
 

Ισπανία Πορτογαλία: Eνέκρινε η ΕΕ τη μείωση στο ρεύμα – Στην Ελλάδα;

Εγκρίθηκε το σχέδιο Ισπανίας και Πορτογαλίας για μείωση της τιμής του ρεύματος. Η Κομισιόν ανακοίνωσε σήμερα ότι εγκρίνει, σύμφωνα με τους κανόνες της Ε.Ε. για τις κρατικές ενισχύσεις, το μέτρο ύψους 8,4 δισεκατομμυρίων ευρώ για τις δύο χώρες της ιβηρικής χερσονήσου, το οποίο αποσκοπεί στη μείωση των τιμών χονδρικής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στην αγορά της Ιβηρικής μέσω της μείωσης του κόστους εισροών των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα.

Η Κομισιόν έκρινε ότι το μέτρο είναι σύμφωνο με την ανακοίνωση της Επιτροπής για την ασφάλεια του εφοδιασμού και τις προσιτές τιμές ενέργειας και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αμφότερα από τον Μάρτιο του 2022, που αναφέρονται σε έκτακτα προσωρινά μέτρα που μειώνουν τις τιμές στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές, τα οποία δεν επηρεάζουν τους όρους συναλλαγών σε βαθμό που να αντιβαίνει στο κοινό συμφέρον.

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος Margrethe Vestager, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε: «Το προσωρινό μέτρο που εγκρίναμε σήμερα θα επιτρέψει στην Ισπανία και την Πορτογαλία να μειώσουν τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τους καταναλωτές που έχουν πληγεί σκληρά από την αύξηση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ταυτόχρονα, θα διατηρηθεί η ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς. Επιπλέον, δίνει στην Ισπανία και την Πορτογαλία κάποιο χρόνο για να θεσπίσουν μεταρρυθμίσεις που θα αυξήσουν τη μελλοντική ανθεκτικότητα του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας, και τελικά θα μετριάσουν ακόμη περισσότερο τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στους τελικούς καταναλωτές».

Τι έκανε η Ισπανία και η Πορτογαλία

Η συνεχής αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου μετά την αδικαιολόγητη επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία οδήγησε σε υψηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη την ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, τον Μάιο του 2022, η Ισπανία και η Πορτογαλία κοινοποίησαν στην Επιτροπή την πρόθεσή τους να θεσπίσουν ένα μέτρο ύψους 8,4 δισ. ευρώ (6,3 δισ. ευρώ για την Ισπανία και 2,1 δισ. ευρώ για την Πορτογαλία) για τη μείωση του κόστους εισροών των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα, με στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής τους και, τελικά, της τιμής στη χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, προς όφελος των καταναλωτών.

Το μέτρο θα ισχύσει έως τις 31 Μαΐου 2023. Η στήριξη θα λάβει τη μορφή πληρωμής που λειτουργεί ως άμεση επιχορήγηση προς τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας με στόχο τη χρηματοδότηση μέρους του κόστους καυσίμων τους. Η ημερήσια πληρωμή θα υπολογίζεται με βάση τη διαφορά της τιμής μεταξύ της τιμής αγοράς του φυσικού αερίου και ενός ανώτατου ορίου τιμής φυσικού αερίου που έχει οριστεί σε 48,8 €/MWh κατά μέσο όρο κατά τη διάρκεια του μέτρου. Πιο συγκεκριμένα, κατά τους πρώτους έξι μήνες εφαρμογής του μέτρου, το πραγματικό ανώτατο όριο τιμής θα οριστεί στα 40 €/MWh. Από τον έβδομο μήνα, το ανώτατο όριο τιμής θα αυξάνεται κατά 5 € ανά μήνα, με αποτέλεσμα το ανώτατο όριο τιμής να ανέρχεται σε 70 €/MWh τον δωδέκατο μήνα.

Το μέτρο θα χρηματοδοτηθεί από: μέρος του λεγόμενου «εισοδήματος συμφόρησης» (δηλ. το εισόδημα που αποκτά ο ισπανικός διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς ως αποτέλεσμα του διασυνοριακού εμπορίου ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας) και ένα τέλος που επιβάλλεται από την Ισπανία και την Πορτογαλία στους αγοραστές που επωφελούνται από το μέτρο.

Μοιραστείτε το άρθρο
Χωρίς σχόλια

Δυστυχώς, η φόρμα σχολίων είναι ανενεργή αυτή τη στιγμή.