Ενημερωτικό Portal του Ράδιο Γάμμα 94 FM, Πάτρα
 

“Σκούρα” τα πράγματα με την επιστρεπτέα προκαταβολή- Από ιδιώτες ο έλεγχος στις επιστρεπτέες

«Σκούρα» τα βρήκαν στο υπουργείο Οικονομικών με τις ενστάσεις που υπέβαλαν 20.000 επιχειρήσεις οι οποίες κόπηκαν από τις ενισχύσεις της επιστρεπτέας προκαταβολής, με αποτέλεσμα παραμονές των εκλογών να ζητήσουν τη συνδρομή ιδιωτικής εταιρείας για να προχωρήσει η διαδικασία του ελέγχου που ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, η εταιρεία, αντί του ποσού των 29.500 ευρώ, θα παράσχει την τεχνική υποστήριξη που χρειάζεται η επιτροπή του υπουργείου Οικονομικών για την ολοκλήρωση του έργου.

Σημειώνεται ότι ο μεγαλύτερος αριθμός των επιχειρήσεων και επαγγελματιών είχαν αποκλειστεί από τα φτηνά δάνεια της επιστρεπτέας γιατί δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις, ενώ κάποιες είχαν ζητήσει μεγαλύτερα ποσά ενίσχυσης με αποτέλεσμα να αμφισβητήσουν το πόρισμα των ελεγκτικών αρχών και να υποβάλουν ένσταση.

Το υπουργείο Οικονομικών από την πλευρά του έθεσε ως τελευταία προθεσμία απαντήσεων στις ενστάσεις -από την αρμόδια επιτροπή- την 31η Οκτωβρίου, οπότε και θα θα αποκαλυφθεί ποιοι θα λάβουν αναδρομικά χρήματα. Ωστόσο στην απόφαση ανάθεσης του έργου της τεχνικής υποστήριξης στην ιδιωτική εταιρεία αναφέρεται ότι η διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών θα είναι έξι μήνες, που σημαίνει ότι δεν αποκλείεται να παραταθεί η χρονική περίοδος ελέγχου των ενστάσεων και η ενημέρωση των άμεσα ενδιαφερομένων.

Οσοι δικαιωθούν θα έχουν περίοδο χάριτος δύο μηνών, πριν ξεκινήσουν να αποπληρώνουν το επιστρεπτέο τμήμα της ενίσχυσης. Ως περίοδος χάριτος ορίζεται το χρονικό διάστημα από την καταβολή της ενίσχυσης έως τις 31.5.2023. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες που θα δικαιωθούν θα κληθούν να εξοφλήσουν την οφειλή της επιστρεπτέας προκαταβολής σε 96 άτοκες δόσεις, με τα ποσά να είναι «κουρεμένα» έως 75%.

Η διαδικασία προβλέπει ότι η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών προβαίνει στην επανεξέταση των αιτήσεων χορήγησης που έχουν απορριφθεί αποκλειστικά βάσει των δηλωθέντων από τις επιχειρήσεις στοιχείων, βάσει των στοιχείων που της αποστέλλονται εγγράφως από την ΑΑΔΕ μαζί με το οικείο αίτημα το οποίο αφορούν.

Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που έχουν υποβάλει αίτημα επανεξέτασης και η διαδικασία μετασχηματισμού τους, είτε μερικώς είτε καθ’ ολοκληρίαν, είναι εντός των φορολογικών ή ημερολογιακών περιόδων που λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση της αίτησης χορήγησης, τότε στην έννοια του μετασχηματισμού περιλαμβάνεται και η περίπτωση εισφοράς ατομικής επιχείρησης ή ατομικών επιχειρήσεων σε οποιασδήποτε μορφής εταιρεία.

Ο έλεγχος των προϋποθέσεων γίνεται σωρευτικά για όλες τις επιχειρήσεις που μετασχηματίζονται, ενώ ειδικά όσον αφορά την προϋπόθεση διατήρησης του επιπέδου απασχόλησης και στην περίπτωση που ο μετασχηματισμός των επιχειρήσεων πραγματοποιείται εντός του χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί μεταξύ της αρχικής και τελικής ημερομηνίας που λαμβάνεται υπόψη για τη διατήρηση αυτού, συγκρίνεται ο αριθμός των εργαζομένων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων κατά την αρχική ημερομηνία με τον αριθμό των εργαζομένων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων κατά την τελική ημερομηνία σε απόλυτη τιμή.

Μοιραστείτε το άρθρο
Χωρίς σχόλια

Δυστυχώς, η φόρμα σχολίων είναι ανενεργή αυτή τη στιγμή.