Ενημερωτικό Portal του Ράδιο Γάμμα 94 FM, Πάτρα
 

Τι πλήρωσαν οι Έλληνες σε φόρους – Υπερέσοδα 246 εκατ. ευρώ από ΦΠΑ

Άνοιξαν οι ουρανοί τον Ιανουάριο πλημμυρίζοντας τον προϋπολογισμό με φόρους οι οποίοι ήταν αυξημένοι κατά 525 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο. Πρωταγωνιστικό ρόλο στις εισπράξεις είχαν ο ΦΠΑ, που με όχημα την ακρίβεια δημιούργησε υπερ – έσοδα 246 εκατ. ευρώ, και ο φόρος εισοδήματος, από τον οποίο συγκεντρώθηκαν 261 εκατ. ευρώ.

Στον αντίποδα διαρροές 17 εκατ. ευρώ σημειώθηκαν στην προτελευταία δόση πληρωμής του ΕΝΦΙΑ για το έτος 2022 καθώς εισπράχθηκαν 118 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για 135 εκατ. ευρώ. Επίσης μειωμένες κατά 34 εκατ. ευρώ ήταν τον πρώτο μήνα και οι εισπράξεις από τους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης, οι οποίες κρατήθηκαν στα 492 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για 526 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου, ο προϋπολογισμός τον Ιανουάριο ξεκίνησε με πλεόνασμα 2,773 δισ. ευρώ εξυπηρετώντας με αυτόν τον τρόπο τα κυβερνητικά προεκλογικά σχέδια. Επισημαίνεται ότι πέρυσι ο Ιανουάριος είχε ξεκινήσει με πλεόνασμα 2,147 δισ. ευρώ σε δημοσιονομική βάση.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 7,166 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 574 εκατ. ευρώ ή κατά 8,7% σε σχέση με τον στόχο. Τα έσοδα της κατηγορίας «Φόροι» ανήλθαν σε 4,928 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 525 εκατ. ευρώ ή κατά 12%.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 445 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 184 εκατ. ευρώ από τον στόχο (261 εκατ. ευρώ), ενώ τα συνολικά έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων ανήλθαν σε 601 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 86 εκατ. ευρώ από τον στόχο (515 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες τον Ιανουάριο ανήλθαν στα 5,686 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται οριακά αυξημένες κατά 12 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του προϋπολογισμού για 5,674 δισ. ευρώ. Οι πληρωμές στο σκέλος των επενδυτικών δαπανών ανήλθαν στα 648 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας υποεκτέλεση ύψους 99 εκατ. ευρώ.

Εν τω μεταξύ, ανατροπές στην έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας για όσους μεταβιβάζουν ακίνητα και έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση οφειλών φέρνει διάταξη που ενσωματώθηκε σε νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση.

Μηνιαία ενημερότητα

Ειδικότερα, η νέα διάταξη προβλέπει τα εξής:

■ Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών ή έχει οφειλές μη ληξιπρόθεσμες ή σε αναστολή, εκδίδεται αποδεικτικό ενημερότητας περιορισμένης ισχύος, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τον 1 μήνα.

■ Η Φορολογική Διοίκηση και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη σε πρόγραμμα ρύθμισης ορίζει υποχρεωτικά όρο παρακράτησης στις περιπτώσεις που το αποδεικτικό ενημερότητας εκδίδεται για είσπραξη χρημάτων ή μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού από επαχθή αιτία. Το παρακρατούμενο ποσό λαμβάνεται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων, σύμφωνα με το πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών.

■ Ειδικά για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού από επαχθή αιτία, το αποδεικτικό ενημερότητας εκδίδεται με ποσό παρακράτησης ποσοστού 70% επί του τιμήματος, εφόσον το τίμημα δεν υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας, και έως το ύψος των ληξιπρόθεσμων ρυθμισμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση. Εάν υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές σε αναστολή άνω των 50.000 ευρώ, ορίζεται ποσοστό παρακράτησης 50% επί του τιμήματος. Εάν το τίμημα υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας και το ποσό της παρακράτησης, υπολογιζόμενο επί του τιμήματος, είναι μικρότερο των οφειλών, εκδίδεται αποδεικτικό ενημερότητας με υπολογισμό του ποσού της παρακράτησης επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου και υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό της παρακράτησης δεν υπερβαίνει το τίμημα.

Μοιραστείτε το άρθρο
Χωρίς σχόλια

Δυστυχώς, η φόρμα σχολίων είναι ανενεργή αυτή τη στιγμή.