Ενημερωτικό Portal του Ράδιο Γάμμα 94 FM, Πάτρα
 

Πότε ανοίγουν οι συμβάσεις για ένταξη γιατρών 10 ειδικοτήτων

Σε 10 νέες ειδικότητες γιατρών ανοίγει από 12 Οκτωβρίου ο προσωπικός γιατρός ώστε να αυξηθούν οι διαθέσιμοι και να μπορούν να εγγραφούν οι πολίτες. Ήδη ο ΕΟΠΥΥ έχει έτοιμες τις νέες συμβάσεις τις οποίες θα πρέπει να υπογράψουν οι ενδιαφερόμενοι γιατροί προκειμένου να εκτελούν χρέη προσωπικού γιατρού. Η πλατφόρμα ανοίγει στις 12 Οκτωβρίου για τις εξής 10 ειδικότητες:

  1. αιματολογίας,
  2. γαστρεντερολογίας,
  3. ενδοκρινολογίας – διαβητολογίας,
  4. καρδιολογίας,
  5. νευρολογίας,
  6. νεφρολογίας,
  7. ρευματολογίας,
  8. παθολογικής ογκολογίας,
  9. πνευμονολογίας-φυματιολογίας και
  10. φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης.

 

Οι γιατροί που θα δεχθούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους θα έχουν σειρά υποχρεώσεων, αφού και εκείνοι θα πρέπει να εγγράψουν στη λίστα τους πολίτες ώστε να τους δημιουργήσουν τον Ατομικό Ψηφιακό Φάκελο Υγείας αλλά και για να παρακολουθούν την υγεία τους.

Πόσοι πολίτες έχουν εγγραφεί – Πόσοι είναι οι διαθέσιμοι γιατροί

 

Μέχρι σήμερα ως προσωπικοί γιατροί είχαν αναλάβει μόνο οι Παθολόγοι και οι Γενικοί Γιατροί ενώ διαθέσιμοι ιδιώτες είναι μόλις 1.068.
Όσον αφορά στους πολίτες, ήδη 4,5 εκατ. έχουν εγγραφεί στον δικό τους προσωπικό γιατρό ενώ συνολικά δικαιούχοι είναι 8 εκατ. πολίτες.

 

Η ηγεσία του υπουργείου Υγείας ευελπιστεί ότι στις αρχές του χρόνου όλοι οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να βρουν διαθέσιμο γιατρό ώστε να μην εφαρμοσθούν και οι ποινές που προβλέπουν αυξημένες συμμετοχές σε φάρμακα, εξετάσεις και νοσηλείες στον ιδιωτικό τομέα.

Σε τι ελπίζει το υπουργείο Υγείας – Ποινές για τους γιατρούς

 

Σε ό,τι αφορά στις 10 νέες ειδικότητες, όπως αναφέρουν πηγές του ethnos.gr η ηγεσία του υπουργείου Υγείας ευελπιστεί να εγγραφούν άλλοι 300-400 ιδιώτες γιατροί ώστε να μπορεί να καλυφθεί μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού.

Όπως είχε αποκαλύψει το ethnos.gr οι συμβάσεις για τους γιατρούς των 10 ειδικοτήτων προβλέπουν και ποινές για το ιατρικό σώμα στην περίπτωση που παραβιαστούν οι όροι και δεν τηρηθούν οι κανόνες.

Στη σύμβαση αναφέρεται μεταξύ άλλων: «Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης των όρων της σύμβασης από τον β΄ συμβαλλόμενο, η οποία έχει αποδειχθεί και αιτιολογηθεί πλήρως από τα αρμόδια 18 ελεγκτικά όργανα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, όπως αυτά προκύπτουν από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τις αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διατηρεί το δικαίωμα επιβολής ποινικής ρήτρας στον β’ συμβαλλόμενο για ποσό έως ίσο με το 30% των οφειλόμενων από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για δαπάνες ιατρικών υπηρεσιών του τελευταίου τριμήνου προ του χρόνου τέλεσης της διαπιστωθείσας παράβασης».

Αντιδράσεις γιατρών για τον ΕΟΠΥΥ

 

Ένα άλλο σημείο που προκαλεί αντιδράσεις στο ιατρικό σώμα είναι ότι ο προσωπικός γιατρός θα είναι υπό τον έλεγχο του ΕΟΠΥΥ, των Υγειονομικών Περιφερειών και των Κέντρων Υγείας της περιοχής. Όπως τονίζεται:

 

«Επιπλέον, οφείλει να συμμορφώνεται και να τηρεί τις αποφάσεις, οδηγίες και εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας ή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., όταν κριθεί αναγκαία η παραπομπή του δικαιούχου σε ιατρό άλλης ειδικότητας ή σε δομή δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

 

2. Ο β’ συμβαλλόμενος υπόκειται στην εποπτεία των αρχών (Υπουργείου Υγείας/Διοικητή ΥΠΕ/ΕΟΠΥΥ) ως προς την τήρηση των προϋποθέσεων παραπομπής και αυτή την παραπομπή των δικαιούχων-εγγεγραμμένων σε ιατρούς ειδικοτήτων των Κέντρων Υγείας, τις δημόσιες δομές δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας και τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ παρόχους υπηρεσιών υγείας και τον έλεγχο της εν γένει ορθής εφαρμογής του συστήματος».

Μοιραστείτε το άρθρο
Χωρίς σχόλια

Δυστυχώς, η φόρμα σχολίων είναι ανενεργή αυτή τη στιγμή.