Ενημερωτικό Portal του Ράδιο Γάμμα 94 FM, Πάτρα
 

Έφτασαν τα … ραβασάκια της επιστρεπτέας μαζί με ελέγχους

Στο στόχαστρο του υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) μπαίνουν οι επιχειρήσεις που πήραν τα κρατικά δάνεια της επιστρεπτέας προκαταβολής αλλά παραβίασαν την ρήτρα απασχόλησης ή υπέβαλαν ψευδή στοιχεία για τον τζίρο τους. Όλοι αυτοί απειλούνται με βαριά πρόστιμα, ακόμα και με επιστροφή του ποσού που πήραν και μάλιστα εντόκως, από την ημερομηνία καταβολής της ενίσχυσης!Το βάρος πέφτει σε όσους έλαβαν το κρατικό δάνειο και δεν τήρησαν τους όρους ή υπέβαλλαν ψευδή στοιχεία ή έλαβαν μεγαλύτερη ενίσχυση από αυτή που δικαιούνταν. Πέραν δηλαδή από τον τζίρο θα ελέγχεται και το εάν τηρήθηκε το απαιτούμενο επίπεδο απασχόλησης στις διάφορες περιόδους χορήγησης των δανείων.Συγκεκριμένα για την επιστρεπτέα προκαταβολή ΙΙΙ η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Αυγούστου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε κατά την 1η Αυγούστου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Σε περίπτωση που ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 1η Αυγούστου 2020 είναι υψηλότερος από αυτόν που απασχολούσε κατά την 1η Μαρτίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Αυγούστου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε κατά την 1η Μαρτίου 2020.
Για την επιστρεπτέα προκαταβολή ΙV η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Σε περίπτωση που το επίπεδο απασχόλησης που είχε η επιχείρηση κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2020 είναι υψηλότερο από αυτό που είχε κατά την 1η Μαρτίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η Μαρτίου 2020.Όπως αναφέρουν οι σχετικές αποφάσεις «σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης από τη φορολογική διοίκηση ή άλλο αρμόδιο όργανο ελέγχου διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων η υπέρβαση του ανώτατου ορίου ενίσχυσης ή υποβολή ψευδών στοιχείων τότε είναι άμεσα απαιτητό:
– το σύνολο της ενίσχυσης στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν είναι δικαιούχος ή δεν τήρησε τους όρους της παρούσας ή
– το υπερβάλλον ποσό της ενίσχυσης στην περίπτωση που η επιχείρηση είναι δικαιούχος μικρότερου ποσού από το χορηγηθέν, εντόκως από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης, με το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για την επιστροφή του συνόλου της ενίσχυσης, σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα όρια μεγέθους που δηλώθηκαν στην αίτηση χορήγησης της επιστρεπτέας προκαταβολής, εντός της προθεσμίας».
Και τα προβλήματα με όσους πήραν επιστρεπτέα προκαταβολή δεν σταματούν εκεί. Πολλοί λογιστές έχουν διαπιστώσει πως όσοι έχουν χρέη στο δημόσιο και έχουν πάρει επιστρεπτέα προκαταβολή δεν μπορούν να ενταθούν σε ρύθμιση οφειλών! Στις συγκριμένες περιπτώσεις οι φορολογούμενοι που υποβάλουν αίτηση για ένταξη σε διακανονισμό βρίσκονται αντιμέτωποι με το μήνυμα «Για την υπαγωγή των οφειλών σας σε ρύθμιση παρακαλούμε να απευθυνθείτε στην αρμόδια για την είσπραξη φορολογική αρχή».
Οι ειδοποιήσεις για την καταβολή του επιστρεπτέου ποσού θα αναρτηθούν, σταδιακά κατά τη βεβαίωση, στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ myAADE, στην επιλογή Μητρώο & Επικοινωνία / e-Κοινοποιήσεις, ενώ θα αποσταλεί και σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δηλωθείσα από τον υπόχρεο ηλεκτρονική διεύθυνση. Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να δουν τις οφειλές τους από το επιστρεπτέο μέρος της ενίσχυσης στην ψηφιακή πύλη myAADE, στην επιλογή “Ο Λογαριασμός μου”.

Μοιραστείτε το άρθρο
Χωρίς σχόλια

Δυστυχώς, η φόρμα σχολίων είναι ανενεργή αυτή τη στιγμή.