Ενημερωτικό Portal του Ράδιο Γάμμα 94 FM, Πάτρα
 

Ποιοι να περιμένουν τηλεφώνημα από την Εφορία

Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) φέτος θα πραγματοποιηθούν 55.000 τηλεφωνικές κλήσεις από εφοριακούς με στόχο να «υπενθυμίσουν» σε φορολογούμενους τις υποχρεώσεις τους.

Μετά από δύο χρόνια αναγκαστικής αδράνειας (λόγω πανδημίας και αναστολής πληρωμών) τα τηλέφωνα της εφορίας «θα πάρουν και πάλι φωτιά»!

Στο «μικροσκόπιο» μπαίνουν ακόμη και όσοι έχουν οφειλές μέχρι και 500 ευρώ αλλά και όσοι δεν έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα δηλώσεις ΦΠΑ ή δήλωση φόρου μισθωτών υπηρεσιών ή άφησαν απλήρωτα ποσά ΦΠΑ ή φόρου εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ ή άλλων φόρων

Στο τηλέφωνο οι φορολογούμενοι θα ακούνε τον εφοριακό να τους ενημερώνει για το ύψος της οφειλής τους, πότε και εάν προτίθενται να πληρώσουν. Ανάλογα με την απάντηση έρχεται και η συνέχεια.

Εάν ο φορολογούμενος αδυνατεί να πληρώσει ο υπάλληλος υπενθυμίζει ότι υπάρχει και η πάγια ρύθμιση των 24-48 δόσεων.

Αν δεν πληρώσει ή δεν ρυθμίσει την οφειλή του τότε θα βρεθεί αντιμέτωπος με αναγκαστικά μέτρα δηλαδή με δεσμεύσεις και κατασχέσεις τραπεζικών καταθέσεων και άλλων περιουσιακών στοιχείων.

Η Εφορία δεν περιορίζεται στις τηλεφωνικές οχλήσεις αλλά στέλνει και e-mail από διεύθυνση no.reply@taxisnet.gr να ξέρετε ότι είναι από την εφορία.

Τα ηλεκτρονικά μηνύματα τα οποία διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες:

1. Μηνύματα υπενθύμισης: Τα ηλεκτρονικά μηνύματα υπενθύμισης αφορούν την υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ.

2. Μηνύματα εντοπισμού: Τα ηλεκτρονικά μηνύματα εντοπισμού απευθύνονται σε φορολογούμενους που δεν έχουν ικανοποιήσει εμπρόθεσμα τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Αποστέλλονται μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων ή πληρωμής των οφειλών.

Από ένα σύνολο ληξιπρόθεσμων χρεών ύψους 113 δισ. ευρώ η ΑΑΔΕ φιλοδοξεί να εισπράξει 2,7 ευρώ από το κομμάτι που αφορά τις παλιές ληξιπρόθεσμες οφειλές, δηλαδή αυτές που δημιουργήθηκαν πριν από το 2022. Και ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για το 2022 δεν σταματά εκεί!

Περιλαμβάνει ελέγχους πολλών ταχυτήτων, που ξεκινούν από ένα τυχαίο δείγμα άμεσων επιστροφών φόρων και φτάνουν μέχρι τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται οι πολίτες με τις χρεωστικές και πιστωτικές τους κάρτες.

Ειδικότερα, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων επιχειρεί να εντοπίσει ποσά επιστροφών που δόθηκαν με μαγειρεμένα δικαιολογητικά, περιπτώσεις φορολογούμενων που δήλωσαν μηδενικό ΦΠΑ ενώ είχανε τζίρο αλλά κι άλλους που πλήρωσαν λιγότερο ΦΠΑ σε σχέση με αυτά που εισέπραξαν. Στην διαδικασία των διασταυρώσεων θα αξιοποιηθούν και εμβάσματα από αλλοδαπές αρχές ενώ θα πραγματοποιηθούν και πολλοί τελωνειακοί.

Από κόσκινο θα περάσουν οι βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb αλλά και οι δαπάνες όσων θεωρούνται οτι ξοδεύουν περισσότερα σε σχέση με τα εισοδήματα που δηλώνουν στην εφορία.

Από τους 76.900 φορολογικούς ελέγχους και διασταυρώσεις που περιγράφονται στο σχέδιο της ΑΑΔΕ υπολογίζεται ότι θα βεβαιωθούν φόροι ύψους 1,8 δισ ευρώ αν και ο πήχης των εισπράξεων κατεβαίνει στα 800 εκατ ευρω. Συγκεκριμένα προβλέπονται οι εξής φορολογικοί έλεγχοι και διασταυρώσεις:

Διενέργεια τουλάχιστον 25.000 φορολογικών ελέγχων, εκ των οποίων:

8.100 στοχευμένοι φορολογικοί έλεγχοι (μεγάλων επιχειρήσεων, φορολογουμένων μεγάλου πλούτου, κ.λπ.) από τις ελεγκτικές Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, με έμφαση σε ελέγχους επιτηδευματιών με μεγάλο φορολογικό κενό που δεν έχουν ελεγχθεί την τελευταία 5ετία, καθώς και με χρήση έμμεσων τεχνικών ελέγχου

700 στοχευμένοι μερικοί έλεγχοι ΦΠΑ

1.000 έλεγχοι σε δείγμα υποθέσεων επιστροφών φόρων

5.500 έκτακτοι έλεγχοι σε επιτηδευματίες (λήψη κρατικών ενισχύσεων, αξιοποίηση πληροφοριών κλπ.)

4.000 έλεγχοι λοιπών περιπτώσεων εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων

200 έλεγχοι σε τυχαίο δείγμα φυσικών προσώπων επιτηδευματιών και νομικών προσώπων, έλεγχοι δέουσας επιμέλειας καθώς και σε περιπτώσεις μεταφοράς φορολογικής κατοικίας

5.500 στοχευμένοι έλεγχοι επιστροφής φόρων

Διενέργεια τουλάχιστον 2.500 ελέγχων για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των μη ετήσιων υποχρεώσεων των φορολογιών κεφαλαίου

Διενέργεια τουλάχιστον 900 υποθέσεων έρευνας από τις ΥΕΔΔΕ, εκ των οποίων:

170 υποθέσεις έρευνας, οι οποίες αφορούν απάτη στον ΦΠΑ ενδοκοινοτικών συναλλαγών

100 υποθέσεις ερευνών αξιοποίησης νέων πληροφοριών και δεδομένων

50 υποθέσεις ειδικών ερευνών στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου

580 υποθέσεις ερευνών φοροδιαφυγής που σχετίζονται με ανοίγματα τραπεζικών λογαριασμών, επεξεργασίες κατασχεμένων στοιχείων και αρχείων, κυκλώματα έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων, επεξεργασίας ψηφιακών αρχείων κ.λπ.

Διενέργεια τουλάχιστον 34.000 μερικών επιτόπιων ελέγχων πρόληψης από τις ΔΟΥ και 14.500 από τις ΥΕΔΔΕ

Κατάρτιση Σχεδίου Μερικών Επιτόπιων Ελέγχων έτους 2022

Εμπλουτισμός – Επικαιροποίηση του εγχειριδίου έμμεσων μεθόδων προσδιορισμού των εσόδων

Επιχειρησιακή αξιοποίηση των δεδομένων των ηλεκτρονικών βιβλίων (myDATA) για ελεγκτικούς σκοπούς

Επικαιροποίηση 2ετούς σχεδίου διασταυρώσεων

Διασταύρωση για τον εντοπισμό φορολογουμένων που υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ είχαν δραστηριότητα

Διενέργεια διασταυρώσεων για τη συμμόρφωση φορολογουμένων με προσυμπληρωμένους κωδικούς αποδοχών-συντάξεων

Διενέργεια διασταυρώσεων για τη συμμόρφωση φορολογουμένων στην υποβολή δηλώσεων ΦΕΦΠ για πρόσθετες αποδοχές

Διασταύρωση σε ποσοστό τουλάχιστον 10% επί του συνόλου των εισερχομένων πληροφοριών από αλλοδαπές αρχές μέσω της Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας, με τις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (DAC1) τουλάχιστον για το έτος 2017 καθώς και επί εισερχομένων πληροφοριών από αλλοδαπές αρχές μέσω της Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας (FATCA) για δεδομένα έτους 2016

Διασταύρωση σε ποσοστό τουλάχιστον 10% επί του συνόλου των εισερχομένων πληροφοριών τόκων φυσικών προσώπων από αλλοδαπές αρχές μέσω της Διεθνούς

Διοικητικής Συνεργασίας, με τις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (DAC2/ CRS) τουλάχιστον για το έτος 2016

Αναλύσεις δεδομένων ΦΠΑ ανά κλάδο σε περιοδική βάση

Μοιραστείτε το άρθρο
Χωρίς σχόλια

Δυστυχώς, η φόρμα σχολίων είναι ανενεργή αυτή τη στιγμή.