Με σχεδόν τετραπλάσια ταχύτητα, σύμφωνα με τις πρώτες σχετικές μετρήσεις

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

11:20 Νέα μελέτη που αφορά την Αδριατική δείχνει τους πιθανούς ενόχους, με κύριο τις ανθρωπογενείς κατασκευές.
Subscribe to ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ