Ο Πολυχρόνης Θωίδης στην εκπομπή της Άντυ Μαγνησαλή.

Ο Πολυχρόνης Θωίδης στην εκπομπή της Άντυ Μαγνησαλή για τις αντιδράσεις που έχουν δημιουργηθεί από την αλλαγή ισοτιμίας μεταξύ Ευρώ και Φράγκου για τις ανατιμήσεις στα δάνεια σε ελβετικό Φράγκο.

https://drive.google.com/open?id=16KHIikpcER71FziweHTMLMzVyqhbkY7d