Ο Νίκος Σουγλέρης ζωντανά στην εκπομπή της Άντυ Μαγνησαλή.