Ο Θεόδωρος Τουλγαρίδης ζωντανά στην εκπομπή του Γιάννη Γεωργόπουλου.

Ο Πρόεδρος του Κ.Ο.Δη.Π, Θεόδωρος Τουλγαρίδης ζωντανά στην εκπομπή του Γιάννη Γεωργόπουλου για τις ελλείψεις σε προσωπικό και υλικό για την έκδοση και κατάθεση του ΚΕΑ στου δικαιούχους.

https://drive.google.com/open?id=1BbPBeaCsu_arQgMuKDyl1iVpzw3-lQJv