Μισθοί: Μεγάλες ανισότητες σε διαφορετικούς κλάδους

Μεγάλες ανισότητες στις αμοιβές των μισθωτών, ανάλογα με τον κλάδο στον οποίο απασχολούνται, προκύπτουν από σχετική έρευνα του ΣΕΒ.

Ενδεικτικά οι αμοιβές στο Δημόσιο (περιλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών) είναι σχεδόν διπλάσιες σε σχέση με το εμπόριο και τετραπλάσιες σε σχέση με τη γεωργία - κτηνοτροφία, ενώ η μεταποίηση κατατάσσεται κοντά στο μέσο όρο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Οικονομικό Δελτίο του ΣΕΒ, το μέσο ωρομίσθιο στην οικονομία (2017) διαμορφώνεται σε 11,2 ευρώ ενώ στη βιομηχανία είναι 11,8 ευρώ, στο εμπόριο 8,8 ευρώ, στις επαγγελματικές υπηρεσίες 8,1 ευρώ, στον τουρισμό 6,8 ευρώ, στις κατασκευές 5,7 ευρώ και στη γεωργία - κτηνοτροφία 4 ευρώ.

Οι υψηλότερες αμοιβές καταγράφονται στον κλάδο διύλισης πετρελαίου (32,9 ευρώ) και ακολουθούν τράπεζες-ασφάλειες (25,5 ευρώ), ηλεκτρισμός - φυσικό αέριο (20,2 ευρώ), εκπαίδευση σε (19,3 ευρώ), ορυχεία (18 ευρώ) και δημόσια διοίκηση (15,3 ευρώ). Επισημαίνεται ότι το ωρομίσθιο στην υγεία είναι 10,3 ευρώ.

Οι απασχολούμενοι στην οικονομία το 2019 ανέρχονταν σε 4,3 εκατ. εκ των οποίων το 69% είναι μισθωτοί και το 31% αυτοαπασχολούμενοι.

Η δημόισια διοίκηση μαζί με την εκαπίδευση και την υγεία απασχολούν 1 στους 5 εργαζόμενους στην οικονομία.

μισθοί ΣΕΒ