Μαρτυρία Πολίτη σχετικά με το πρόστιμο των 300 ευρώ ζωντανά στο "Δελτίο Θυέλλης".(13/09/2021)