ΙΝΣΕΤΕ: 47-57 δισ. στο ΑΕΠ, 5 δισ. επενδύσεις και ως 44% της απασχόλησης στην αιχμή της σεζόν, η συνολική συμβολή του τουρισμού στην οικονομία το 2018

O τουρισμός το 2018 συνέβαλε άμεσα στη δημιουργία του 11,7% του ΑΕΠ της

χώρας με 21,6 δισ. ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία και εκτιμήσεις που

περιλαμβάνονται στη μελέτη του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών

Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), με τίτλο «Η συμβολή του Τουρισμού στην

ελληνική οικονομία το 2018».

Αναλυτικά, η άμεση συνεισφορά του τουρισμού στο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 13,3% ή

κατά 2,5 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2017. Συνολικά (άμεσα και έμμεσα) ο τουρισμός

το 2018 συνέβαλε από 25,7% (47,4 δισ. ευρώ) έως 30,9% (57,1 δισ. ευρώ) στη

δημιουργία του ΑΕΠ.

Στην αιχμή της τουριστικής περιόδου, μόνο μέσω της εργασίας στα καταλύματα και

στην εστίαση (411.000 εργαζόμενοι), συνέβαλλε στο 16,7% της απασχόλησης και

συνολικά (άμεσα και έμμεσα) μεταξύ 36,7% και 44,2% , ενώ αποτέλεσε βασικό

μοχλό μείωσης της ανεργίας, ιδιαίτερα των νέων και των γυναικών. Επίσης, ο

τομέας του τουρισμού είχε σημαντική επενδυτική δραστηριότητα ύψους 5 δισ.

ευρώ εκ των οποίων τα 1,9 δισ. ευρώ σε εγχώρια προστιθέμενη αξία.

Όπως επισημαίνεται στη μελέτη, ο τουρισμός είναι κατ’ εξοχήν εξωστρεφής

δραστηριότητα, αφού πάνω από το 90% των τουριστικών εσόδων προέρχεται από

το εξωτερικό. Τα έσοδα αυτά, περιλαμβανομένων των εισπράξεων από κρουαζιέρα,

αερομεταφορές και θαλάσσιες μεταφορές, ανήλθαν σε 18,2 δισ. ευρώ,

καταγράφοντας αύξηση κατά 11,3% ή κατά 1,8 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2017.

Επιπροσθέτως, ο τουρισμός περιλαμβανομένης της κρουαζιέρας, κάλυψε με τις

ταξιδιωτικές εισπράξεις και τις εισπράξεις από τις αερομεταφορές και τις θαλάσσιες

μεταφορές το 81% του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών. Οι εισπράξεις αυτές,

ισούνται με το 73% των εισπράξεων από τις εξαγωγές όλων των άλλων προϊόντων

που εξάγει η χώρα, εξαιρουμένων των εισπράξεων από εξαγωγή πλοίων και

καυσίμων.

O εισερχόμενος τουρισμός παρουσίασε δυναμική και το 2018 με βελτίωση όλων

των δεικτών, εκτός από τη Μέση Διάρκεια Παραμονής που ακολουθεί την

παγκόσμια τάση μείωσης. Η εποχικότητα του εισερχόμενου τουρισμού παρέμεινε

υψηλή, με το 68,4% των αφίξεων και το 72,5% των εσόδων να καταγράφεται την

περίοδο αιχμής μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου.

Με βάση τις εκτιμήσεις της μελέτης, από κάθε 1 ευρώ τουριστικής δραστηριότητας,

δημιουργείται επιπλέον 1,2 έως 1,65 ευρώ πρόσθετης οικονομικής δραστηριότητας.

Ουσιαστικά για κάθε 1 ευρώ τουριστικού εσόδου, το ΑΕΠ της χώρας αυξάνεται κατά

2,2 έως 2,65 ευρώ, εξέλιξη που αποδεικνύει ότι ο τουρισμός είναι ένας τομέας με

μεγάλη διάχυση ωφελειών στην οικονομία. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι, η

οικονομία 3 νησιωτικών Περιφερειών, εξαρτάται σε εξαιρετικά σημαντικό βαθμό

από τον τουρισμό, αφού η συνεισφορά του τομέα στο Περιφερειακό ΑΕΠ ανέρχεται

σε 47,2% στην Κρήτη, σε 71,2% στα Ιόνια Νησιά και σε 97,1% στο Νότιο Αιγαίο. Οι

εν λόγω Περιφέρειες έχουν από τα υψηλότερα κατά κεφαλήν ΑΕΠ στη χώρα,

τεκμηριώνοντας την άποψη ότι ο τουρισμός οδηγεί σε βελτίωση του βιοτικού

επιπέδου των κατοίκων των προορισμών.

Παράλληλα, με τη μελέτη που περιλαμβάνει τις εκτιμήσεις για τη συμβολή του

τουρισμού στην ελληνική οικονομία  για το 2018, το ΙΝΣΕΤΕ ολοκλήρωσε τη μελέτη

με τα τελικά στοιχεία για τη συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία για το

2017. Στη μελέτη αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι η άμεση συνεισφορά του

τουρισμού στο ΑΕΠ για το 2017, έφθασε σε 19,04 δισ. ευρώ έναντι 17,69 δισ. ευρώ

το 2016. Ο τουρισμός το 2017 συνέβαλε άμεσα στη δημιουργία του 10,6% του ΑΕΠ

της χώρας, ενώ η άμεση και έμμεση συμβολή του εκτιμάται από 23,2% έως 28%. 

 

Για τη μελέτη « Η συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία το 2018»

πατήστε εδώ

Για τη μελέτη «Η συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία το 2017»

πατήστε εδώ

 

Οι δύο μελέτες υλοποιήθηκαν από το ΙΝΣΕΤΕ στο πλαίσιο της Πράξης: «Ενίσχυση της

θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας του ΣΕΤΕ», η οποία εντάσσεται στο

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια

Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό

Κοινωνικό Ταμείο.

ΣΧΕΤΙΚΑ

Ακούστε τι δήλωσε ο φοροτεχνικός Δημήτρης Μπόκαρης στην εκπομπή του Μιχάλη Μπαϊρακτάρη για την ψήφιση της ρύθμισης χρεών προς το δημόσιο, σε πόσες δόσεις θα μοιραστούν και πώς θα γίνει η ρύθμιση.
Ο Πολυχρόνης Θωίδης στην εκπομπή της Άντυ Μαγνησαλή για τις αντιδράσεις που έχουν δημιουργηθεί από την αλλαγή ισοτιμίας μεταξύ Ευρώ και Φράγκου για τις ανατιμήσεις στα δάνεια σε ελβετικό Φράγκο.
Ο φοροτεχνικός Δημήτρης Μπόκαρης στην εκπομπή του Γιάννη Γεωργόπουλου αναλύει τις λεπτομέρειες για τις φορολογικές δηλώσεις.
Ακούστε τι δήλωσε ο φοροτεχνικός Δημήτρης Μπόκαρης στην εκπομπή του Γιάννη Γεωργόπουλου για την προστασία πρώτης κατοικίας από τα κόκκινα δάνεια αλλά και των καταθέσεων.
Ακούστε τι δήλωσε ο φοροτεχνικός Δημήτρης Μπόκαρης στην εκπομπή του Μιχάλη Μπαϊρακτάρη για τα επιδόματα των επόμενων ημερών, αλλά και τις εισφορές που θα κληθούν να πληρώσουν οι επαγγελματίες.
Ακούστε τι δήλωσε ο φοροτεχνικός κι Αναπληρωτής Ταμίας του Εμπορικού Συλλόγου, Πολυχρόνης Θωίδης, στην εκπομπή του Γιάννη Γεωργόπουλου για τις φορολογικές δηλώσεις.
Ακούστε τι δήλωσε ο φοροτεχνικός Δημήτρης Μπόκαρης στην εκπομπή της Άντυ Μαγνησαλή για τις δηλώσεις του επιδόματος ενοικίου.
Αίτηση Α21 για το επίδομα τέκνων από το απόγευμα της Πέμπτης 7 Μαρτίου μέχρι και την Τρίτη 26 Μαρτίου θα πρέπει να υποβάλουν απαραιτήτως περίπου 980.000 δικαιούχοι προκειμένου να πληρωθούν τα ποσά που τους αναλογούν για το πρώτο δίμηνο (Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου) του 2019.
Ακούστε τις διευκρινίσεις που έδωσε ο φοροτεχνικός Δημήτρης Μπόκαρης στην εκπομπή του Μιχάλη Μπαϊρακτάρη για το επίδομα ενοικίου.